حسین جانبین عشقای دو عالم به خدا علی رو عشقه

تکفیر دشمنان علی، رکن و کیش ماست

هر کس محب فاطمه شد، قوم و خویش ماست

ما هم کلام منکر حیدر نمی شویم

با قنفذ و مغیره برادر نمی شویم

لعنت بر آنکه پایه گذار سقیفه شد

لعنت به هر کسی که به ناحق خلیفه شد 

 

بر آن قومی که زهرا کرده لعنت

سخن  از  آشتی   معنا   ندارد

سخن  از  هفته  وحدت میارید

که سنی  در دل  ما  جا  ندارد

عمر محکوم و منفور است زیرا

رضایت  نامه  از زهـــــرا  نداردطبقه بندی:  

۱۳۸٩/٩/٢٥ | پیام ها ()