حسین جانیا زینب

 

هروقت سیلی خوردی، بگو: یازهرا

هروقت دستت رو بستن، بگو: یاعلی

هروقت بی یاور شدی، بگو: یاحسن

هروقت تشنه شدی، بگو: یاحسین

هروقت شرمنده شدی، بگو: یاعباس

هروقت سیلی خوردی، دستت رو بستن، بی یاور شدی، تشنه شدی، شرمنده شدی،

بگو:  امان از دل زینب

 

برایت دعا میکنم:

ای کاش وقتی خداوند در محشر بگوید چه داشتی؟

حسین(ع) سر بلند کند و بگوید:

حساب شد...

مهمان من است!!

 طبقه بندی:  

۱۳٩۳/۳/۱ | پیام ها ()