حسین جانکریم

میدانم...

بابا دو بخش است:

بخشی در صحرا

و بخشی بر نیزه!!

اما اینکه عمو چند بخش است،

فقط بابا میداند..!!

 

شنیده بودم می گویند کریم کسی است که

اگر به او نگویی هم کَرَم می کند.

حاجتی داشتم؛ حاجتم کربلا بود.

به همه ی ائمه گفتم جز......

در حرم حضرت عباس گفتم یا کریم اهل بیت متشکرمطبقه بندی:  

۱۳۸٩/۱٠/۱۳ | پیام ها ()